Өмгөөлөгчдийн Холбооны Их хурал зохион байгуулахтай холбогдох мэдээлэл, зарыг тухай бүр ТА ЭНД -ээс авна уу.

Өмгөөлөгчдийн Холбооны Их хурлаар хэлэлцэх дүрэм, журмын төсөлд санал авах хэсэг. Та холбогдох дүрэм, журмын нэр дээр дарахад тухайн баримт бичгийн төсөл гарч ирэх бөгөөд танилцаж саналаа өгнө үү.

Өмгөөлөгчдийн нэрсийн жагсаалыг аймаг, нийслэл тус бүрээр гаргасан болно. Та өөрийн регистрийн дугаарыг хийж жагсаалтад байгаа эсэхийг шалгах боломжтой. Таны нэр нэрсийн жагсаалтад байхгүй бол Та Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны 265302, 261397 дугаарт залгаж лавлана уу.

Өмгөөлөгч “Хувийн мэдээлэл” хэсэг дэх өөрийн мэдээллийг баталгаажуулснаар цахим системд нэвтэрэх боломжтой болно. Энэхүү цахим системийг ашиглан Та Өмгөөлөгчдийн Холбооны Их хурлын төлөөлөгчид нэр дэвших, өөрийн дэмжиж буй нэр дэвшигчид санал өгөх болно. Мөн “нэр дэвших”, “санал өгөх” үйл ажиллагааг эхлэх хугацаа эхэлмэгц тухай бүр энэхүү цонх идэвхжихийг анхаарна уу.