2 Санал бичигдсэн байна

  • М.Баярманла 202.131.242.132

    Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 21 дүгээр зүйлд "Ашиг Сонирхолын Зөрчил"-өөс урьдчилан сэргийлэх талаар заалт байна. Энд цаг хугацааны хязгаарлалт тавьж болох болов уу. Сүүлийн 5 жилд ч гэдэг юм уу.

    2020-04-03 11:04:37
  • Нарангэрэл 59.153.114.204

    Сайн байна уу. Өмгөөллийн тухай хууль батлагдсан өдрөөр эрхээ түдгэлзүүлсэн байгаа өмгөөлөгчийн их хуралд оролцох, сонгох, сонгогдох эрхийг хязгаарласан нь буруу гэж үзэж байна. Үүнийг анхаарч үзнэ үү.

    2020-03-25 16:15:28